Ingatlanjog

A Dr. Kiss Péter Ügyvédi Iroda egyik fő profilja az ingatlanjog, melynek keretében vállalom az ingatlan átruházással kapcsolatos összes okirat elkészítését. Teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújtok az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

  • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás
  • lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése
  • ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések elkészítése
  • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), szerkesztése, módosítása
  • az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás)
  • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás

 

 


Elérhetőség

Dr. Kiss Péter Ügyvédi Iroda

2119 Pécel, Pihenő u. 33.


+3670-709-8834