2015.05.18 19:27

Jó hír a zártkerteseknek! Könnyebb lesz az adásvétel, csere!

2014. május 1. napjával hatályba lépett új magyar földforgalmi szabályozás a zártkerteknél is a termőföldekre vonatkozó szabályok alkalmazását rendelte el. Ezáltal a korábban gyorsan gazdát cserélő kis kertek (zártkertek), gyakorlatilag megszerezhetetlenné és eladhatatlanná váltak. Az új Földtörvénnyel minimum 6 hónapra ugrott meg a zártkertek adásvételének ügyintézési ideje. Amit az új magyar földforgalmi szabályozás hatályba lépése előtt rövid idő alatt el lehetett intézni, most gyakran a zártkert árával megegyező illeték és munkadíj fejében, a korábbi ügyintézési idő többszörösét végig várva lehetett már csak véghezvinni. 2014. május 1-től ezen ingatlanok vásárlása vagy az eladása olyan körülményessé vált, ami nagyon sokat ártott ezen területek jogügyleteinek. Értelmetlen volt az a szabályozás, amely a zártkerteket ugyanolyan szigorú szabályozás alá vonta, mint a termőföldeket, tekintve, hogy a zártkertek területe, funkciója és történelmi adottsága teljesen eltért a szántóföldektől, külterületi termőföldektől.

A 2015. évi XLIV. törvény: Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló jogszabály megkönnyíti a zártkertek tulajdonos váltását. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény kiegészült a 89/A paragrafussal, és 2015. május 02. napjától hatályos is, amelynek értelmében – a díjtörvénnyel összhangban – a 2016. december 31-ig a zártkerti ingatlanokra ingyenesen lehet a Földhivataloknál a művelési ág alóli kivételét átvezettetni.

Ezzel lényegében a zártkertek kikerülnek az alól a kötelezettség alól, amely a nagyon szigorú és időben hosszan tartó eljárás alá vonta őket. Az adásvétel, csere előtt szükséges lesz a művelési ág alóli kivétel iránti kérelem földhivatalhoz történő beadásának. ami ingyenes a 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) u) pontja értelmében. 2016. december 31. napjáig van lehetősége a zártkerteseknek.

A jogszabályhely: Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása
89/A. §305 (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Fel kell hívnom szíves figyelmüket, hogy a törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, ezért nem tudni, hogy pontosan mi lesz az eljárás menete, költségmentes lesz-e vagy sem...

—————

Vissza


Elérhetőség

Dr. Kiss Péter Ügyvédi Iroda

2119 Pécel, Pihenő u. 33.


+3670-709-8834